Triệu Huyền

“Trước em nghe giảng còn mơ hồ lắm nhưng vào nhóm được thầy giảng bản chất cho thì em đã thực sự hiểu. Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Nhờ thầy mà em càng có hứng thú vào sư phạm và cụ thể là sư phạm toán. Em thấy giáo viên như những vị thiên sứ dẫn đường cho những con người bình thường đó ạ.

Bài viết liên quan